Seminar u Mostaru 10-2016

Prvi Seminar u Mostaru možete poslušati ili preuzeti ovdje.

Seminar 'Ljubav je najizvrsniji put' Osijek 04-2016

Snimke sa Seminara od Osijeku možete preuzeti ovdje. 

Seminar 'Ljubav se ohladila' (Split 05-2015)

Sve audio snimke sa Seminara u splitu možete preuzeti na ovom linku.

 

1 'Bezakonje će se razmahati i ohladnjet će Ljubav mnogih ' Matej 24, 12

Read more...

Seminar 'Ljubav se ohladila' (Zagreb 06-2015)

Sve audio snimke možete preuzeti na ovom linku.

1. Cilj zemaljskog života - Djeteštvo Božje

Read more...

Seminar 'Nauči nas moliti' (Kutina 02-2015)

1.dan - Važnost 'razumijevanja' i kako se ono postiže ... download

2.dan -  '... a nama je to Bog OBJAVIO po Duhu' (1 Kor. 2, 10)  download

3. dan -  Prve tri Zapovijedi ... download

4. dan  '... iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode...' (Ivan 7, 38) download

5. dan -  'Lopov dolazi samo da ukrade, ubije...' download

6. dan - 'Izlit ću Svoga Duha na SVAKO tijelo...' (Razlozi) download

7. dan - Dar Duha Svetoga je za SVE... download

8. dan - Zašto jezici... download

9. dan - Još o jezicima ... download

10. dan - Kao u raju ... download