Seminar 'Nauči nas moliti' (Kutina 02-2015)

1.dan - Važnost 'razumijevanja' i kako se ono postiže ... download

2.dan -  '... a nama je to Bog OBJAVIO po Duhu' (1 Kor. 2, 10)  download

3. dan -  Prve tri Zapovijedi ... download

4. dan  '... iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode...' (Ivan 7, 38) download

5. dan -  'Lopov dolazi samo da ukrade, ubije...' download

6. dan - 'Izlit ću Svoga Duha na SVAKO tijelo...' (Razlozi) download

7. dan - Dar Duha Svetoga je za SVE... download

8. dan - Zašto jezici... download

9. dan - Još o jezicima ... download

10. dan - Kao u raju ... download