Seminar 'Ljubav se ohladila' (Split 05-2015)

Sve audio snimke sa Seminara u splitu možete preuzeti na ovom linku.

 

1 'Bezakonje će se razmahati i ohladnjet će Ljubav mnogih ' Matej 24, 12

2. Razlog za katastrofe... Prerane smrti...

3 'Zvijezde će padati s neba i sile će se nebeske pokrenuti' Marko 13, 25

4. 'Budite milosrdni'...

 5. 'Antikrist'...

6. 'Posljednja vjerska borba'...

7. 'Ivan Krstitelj'...

8. 'Dolazak Kristov na oblacima i Uznešenje'...

9. 'Uništenje Zemlje... Dan Suda'...

10. 'Evo, činim sve novo'...