Seminar 'Ljubav se ohladila' (Zagreb 06-2015)

Sve audio snimke možete preuzeti na ovom linku.

1. Cilj zemaljskog života - Djeteštvo Božje

2. Lakomost...Žrtvena Ljubav...

3. Oholost... Antikrist

4. Zahvalnost... Posljednja vjerska borba

5. Poziv na miroljubivost... Ivan Krstitelj...

6. Milosrđe.. Dolazak Gosposnji na oblacima...

7. Milosrđe... Uništenje Zemlje...

8. Tjelesne požude i duhovno nazadovanje ... Dan Suda ...

9. 'Imaju oblik pobožnosti a njezine su se snage odrekli...'