Često postavljana pitanja

1. Tko je Bertha Dudde?

 

Bertha Dudde – Autobiografija

Objave ‘Unutarnje Riječi’ dobijam i zapisujem od dana 15. Lipnja 1937 godine. Da bi ispunila želje mnogih svojih prijatelja ja ću vam (ovdje) dati opis svoga zemaljskog života, kratko objašnjenje o onome što sam na duhovan način primila, kao i moje vlastite osjećaje u svezi svega toga.

Rođena sam 1. Travnja 1891 godine u Liegnitzu u Šleziji, današnja Poljska, kao druga kćer jednog umjetničkog slikara. Djetinstvo sam u svom roditeljskom domu uz svojih šestoro sestara proživjela harmonično. Egzistencijalne nevolje sam upoznala vrlo rano. Mojim roditeljima je trebao novac tako da sam svoju sklonost ka šivenju iskoristila ne bi li bila od koristi svojoj obitelji. No i pored toga su roditelji imali novčanih problema, a time i brige, tako da sam se sve do nedavno trudila pomoći svojoj obitelji.

Moji roditelji su bili različitih vjeroispovijesti. Otac je bio Protestant, a majka Katolkinja. Mi djeca smo bili odgajani u Katoličkoj veri, ali na nas nitko nije vršio pritisak ili nas pak prisiljavao da slijedimo crkvene običaje/rituale, tako da je kasnije svaki od nas mogao sam za sebe i u potpunoj slobodi odlučivati o svojoj vjerskoj pripadnosti.

Ja osobno (je)sam bila religiozna, ali doktrinu Katoličkog sistema nisam mogla prihvatiti, iako sam poštivala crkvu. Jednostavno nisam mogla na van (ili ‘izvani’) zastupati nešto što moja unutrašnja savjest nije prihvaćala sa potpunim uvjerenjem. Tako sam prestala odlaziti u crkvu, od propovijedi sam čula samo malo, i nisam imala nikakvo poznavanje Biblije (ili ‘znanje o Bibliji’). Nisam čitala nikakvu religijsku ili pak naučnu literaturu i nisam se priključila nekoj drugoj (religijskoj) grupi ili religijskoj sekti.

Tko poznaje katolički oblik vjere, zna u kakve sve nevolje/muke zapadne čovjek sa svojom savjesti ako je se želi osloboditi. Ja također od toga nisam bila pošteđena. Ali u meni je ostalo pitanje: što i gdje je ono što je ispravno (ili ‘što je Istina, i gdje je čovjek može pronaći?’)?

Često bi dok sam molila Gospodovu molitvu (‘Oče Naš’) preklinjala Gospoda da mi dozvoli pronaći Njegovo kraljevstvo. Ova molitva se ispunila (ili ‘na ovu molitvu sam dobila odgovor’) 15. Lipnja 1937 godine. Molila sam se tiho i osluškivala svoju unutrašnjost – bila sam skroz mirna – u takvom stanju sam se često nalazila, jer me prilikom toga uvijek obuzimao čudesan mir, i misli koje su mi pritom dolazile – u predjelu srca, ne u glavi – su mi pružale utjehu i davale snagu.

(Tada) još nisam znala da su mi te misli bile ´dane´ (ili ‘da te misli nisu moje’), sve dok u jednom čudnom/neobičnom snu nisam iskusila/doživjela nešto, što se kasnije ispostavilo/ukazalo kao Istina, što me ponukalo zapisivati te `misli’.

Tako mi je jednog određenog dana, dok sam osluškivala svoju unutrašnjost, jasno i glasno došao niz reči, koje sam zapisala. To je bila prva poruka koju sam zapisala i ona je započinjala ovako: ‘U početku bijaše Riječ! Te Deum (= početna riječ himne ‘Te Deum laudamus’, tj. ‘Tebe Bože slavimo’) Stvoritelju Neba i Zemlje!’ 

A onda su se pojavile sumnje: ‘Da li si to sama od sebe napisala?’ – Ukratko, hrvala sam se, molila se i vodila mnoge unutarnje borbe, ali uvijek su riječi iznova nadolazile poput rijeke, poput velikog toka mudrosti pred kojim sam drhtala. – A onda me Sam Bog oslobodio sumnji, On mi je odgovorio i prepoznala sam Njega u Njegovoj Riječi kao našeg Oca. Moja vjera je rasla, sumnje su postajale sve manje (ili ‘nestajale’) a ja sam primala (objave) i zapisivala (ih) svakodnevno.

Sadržaj zapisanog je prevazilazio moje znanje. Izrazi, koje nisam nikad čula, ili pak o njima čitala, čudni pojmovi na stranom jeziku, naučni pojmovi kao i upute su mi nezaustavljivo priticale. A povrh svega ljubavne izjave Oca Nebeskog kakve još nikad nisam čula a koje, na kraju krajeva, daju utočište (duši) i objašnjavaju (ili ‘bacaju svjetlo na’) sva pitanja o našim životima i smislu našeg postojanja.

Te ‘Riječi’ mi dolaze (ili ‘prijem Riječi se odvija’) na slijedeći način: nakon unutarnje (ili ‘iskrene’) molitve i kratke koncentracije, osluškujem prema unutra (ili ‘svoje unutarnje ja’). Tamo se tada javljaju jasno izražene misli/ideje, a riječi, jedna po jedna, jasno teku – uvijek tri ili četiri odjednom, slično radio priopćenju ili meteorološkom izvještaju, i to polako tako da sa lakoćom mogu pratiti i zapisivati jedan dio rečenice za drugim.

Riječi zapisujem stenografski, kao po diktatu, bez da mislima ili konstruktivno sudjelujem u tome. Pritom nisam ni u kakvom stanju transa; osim toga, ja (sama) ne oblikujem (te) rečenice, nego mi riječi na izvjestan način priskaču (jedna po jedna), bez da prilikom pisanja obuhvaćam značenje (ili ‘kontekst’) zapisanog.

Danima poslije toga, ili čak tjednima, taj stenogram prenosim u čisti zapis, bez da ga prije toga pročitam, riječ po riječ, bez mijenjanja ili ´poboljšavanja´ jednog jedinog sloga, a ni u kojem slučaju ne obrađujući smisao rečenog niti ga stilizirajući. Trajanje jednog takvog diktata iznosi oko pola sata. Izričito bih naglasila da taj proces ne nastaje kao proizvod bilo kakvog pritiska/prisile, niti se događa u ekstatičnom stanju (ili ‘niti sam ja za vrijeme tog procesa u ekstatičnom stanju’). Sve se to događa trezveno i jednostavno, bez ikakvog uzbuđenja ili utjecaja moje vlastite volje. U bilo koje doba mogu prekinuti objavu, te je nakon deset sati ili dana usred prekinute rečenice jednostavno nastaviti. Bez da sam ranije mi dano (ili ‘diktirano’) pročitala, objava mi ponovno biva tečno diktirana u pero. 

Volja mi je dakle oslobođena od bilo kakve prisile – ono šta ja želim je služiti Bogu i činiti ono što Njegova Sveta Volja zahtjeva od mene.

Mogu u svoj istini izjaviti da sam do ove Istine bila ‘vođena’, i da su mi (svi ti) koncepti (ili ‘pojmovi’) u potpunosti bili i morali biti strani. Tek godinama poslije sam pronašla potvrdu onog što sam primila, kada sam upoznala zapise štajerskog mistika Jakoba Lorbera. Nemoguće je pojmiti moju radost prilikom čitanja velikih Lorberovih djela, ‘Velikog Ivanovog Evanđelja’ i ‘Isusove mladosti’. Tek tada sam (do)znala da je i drugim ljudima bila dana Riječ Gospodnja, da je Bog, Gospod, u svim razdobljima/vremenima pričao Svojoj djeci i da će i ubuduće nastaviti pričati, jer beskrajna Očeva ljubav i milost ni ne može drugačije.

U Lorberovim zapisima/knjigama sam otkrila (ili ‘pronašla’) isto ono što je i meni bilo dano. Često nisam razumjela riječ koja bi mi došla, međutim Nebeski Otac mi je u Svojoj ljubavi davao i objašnjenja. Bilo je i čudesnih događaja, koje je pojedinačno sada nemoguće navesti, ali koji svjedoče o nezamislivoj poniznosti i očinskoj blagosti.

U nedostatku sveukupnog obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja/izlaganja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.

Baš moje nepoznavanje Biblije i Katoličke doktrine mi je omogućilo da prihvatim Riječ Odozgo bez ikakva otpora. Moje iskustvo me uči kako je ozbiljan Katolik ili Protestant čije je znanje ukorijenjeno u dogmatskim teorijama previše vezan za njihovu dogmu da bi prihvatio i prigrlio Božanske objave bez otpora.

Međutim, ipak postoje naučnici na više fakulteta, koji sa pojačanim zanimanjem najozbiljnije diskutiraju ova Božanska učenja. Ne samo da ih interesiraju neoboriva objašnjenja nastanka materije kao i njenog mogućeg razlaganja, već i nastanak pogrešnih učenja i raznih religijskih sistema i vjeroispovijesti. U porukama koje sam primila je pokazano u čemu se sastoje te pogreške, i od svih se zahtjeva skretanje pažnje na svako od tih pogrešnih učenja, kad god se za to pruži prilika. 

Ali, svakome je ostavljeno na slobodu da prihvati ili pak ne prihvati u svoje srce Gospodovu Riječ. Ali onome koji je razumio duh tih Očevih Riječi, a ne djeluje u skladu s njima, taj samo povećava razmak između sebe i našeg Oca Nebeskog. Kada ne slijedi riječi opomene Ljubavi on se time neizbježno postavlja pod Zakon. A u istoj toj mjeri, u kojoj ne bude poštovao Božje zapovijedi ljubavi, će izgubiti i Božju Milost.  

Božjom milošću se ljudima iznova daje Evanđelje, i prilično ozbiljno im je skrenuta pažnja na (ili ‘koje naglašava koja je’) svrhu/cilj ljudskog postojanja. Jer milostiva Ljubav Božja želi spasiti sve one koji se još mogu spasiti prije nego što dođe preokret – a on sigurno dolazi (ili ‘a on će zasigurno doći’)! Vrijeme koje su svi vidovnjaci i proroci svih vremena najavljivali – Posljednje vrijeme (´die Endzeit´) – je započelo (ili ‘je sada ovdje’)!

Prema mojim zapisima (ili ‘objavama’), Gospod ne pravi razliku među Svojom djecom – ‘Priđite Mi svi’ – glasi Njegov zov. Blago onome koji sluša (obraća pažnju na) Njegove riječi (ili ‘koji čuje Njegov poziv’) i koji Ga slijedi. Bog voli Svoju djecu, On ih sve želi usrećiti – pa čak i ako ona ne žele znati išta o Njemu.

Zapisano: 22. 11. 1953.

Potpisano: Bertha Dudde

 

Očeve Riječi… Tumačenje imena BERTHA DUDDE

 

Sva voljna djeca Me nose u svojim srcima i tragaju za Mojim Duhom pošto su Me njihove duše pri/prepo-znale. A ti, dijete Moje, ćeš čuti Moj glas uvijek kada Mi žrtvuješ svoje vrijeme, i Moj rad na tebi neće biti bez uspjeha. Sati u kojima strahuješ da ti nedostaje potrebne snage da bi djelovala za Mene će se smanjiti. Uskoro ćeš dobiti misiju koju ćeš lako ostvariti uz Moju pomoć. Tvoja Vjera, Ljubav i volja će postati velike pošto ću Ja Osobno biti tvoja nagrada… kojoj ćeš gorljivo stremiti.

 

Dijete Moje, sve što će čovječanstvu biti otkriveno kroz tebe je skriveno u tvome imenu:

 

    B - (Busse) – Trebaju okajati svoje grijehe.

    E – (Erkennen) – spoznati svoje porijeklo.

    R – (Rastlos) –  neprekidno raditi na svojoj duši.

    T - (Tätig) – biti aktivni u ljubavi.

    H - (Horchen) – slušati glas u svome srcu.

    A - (Allen) – nijekatisve svjetovne u­žitke.

 

    D - (Demütig) – ponizno se(be) podrediti/predati Ocu na nebu.

    U -  (Um) – neprestano se moliti za Milost.

    D - (Dienen) – služiti Stvoritelja Neba i Zemlje.

    D - (Dienen) – služiti svoga bližnjeg u Ljubavi.

    E - (Ehre) – i  slaviti Mene, Oca na nebu, u vijeke vjekova.

 

Shvati da Mene ne mogu pronaći oni koji traže svijet ali one koji Me traže Ja ću susresti i otkriti/objaviti im Sebe… Tko god Mi se preda/prepusti će Me posjedovati, i tko god moli za Moju milost je u Mojoj milosti, jer uistinu razumjeti Moju Riječ je dar milosti Moje ljubavi… 

Pripremi se stoga primiti Moj dar kao znak Moje ljubavi. (Po)brini se za svoju dušu, dijete Moje, spoznaj/priznaj Moju ljubav i potrudi se osjetiti najčišću ljubav prema Meni u svom srcu pošto sva nečistoća mora biti otklonjena iz srca u kojem ću Ja živjeti, pošto Ja jedino pronalazim užitka u čistoj ljubavi, u ljubavi koja ne traži i jedino daje sebe… koja je voljna učiniti sve da bi mogla služiti… Čista ljubav je dragocjena poput dragulja, ona osvjetljava svoje okruženje sa svojim svjetlom, ona donosi sreću i uvijek jedino želi davati… Kada ti je ova(kva) ljubav zaposjela srce, ti ćeš Me prihvatiti u sebi i u svom srcu nositi Moju sliku, i to će za tebe biti najviši blagoslov već za života na zemlji.

Što god ti je određeno dok se Moja ljubav brine za tebe mora još biti skriveno od tebe pošto ti postižeš stupanj zrelosti/savršenstva jedno neprestanim stremljenjem za Mojom ljubavlju… Tebi je u korist/blagodat zazivati Me i Moje prisustvo iz dubine svoga srca… kada se(be) preporučiš svom Spasitelju u iskrenoj molitvi… Ja ću se pojaviti… neočekivano… i useliti se u prebivalište koje tvoja ljubav priprema za Mene i  donijeti blaženu sreću onima koji vjeruju u Mene i ljube Me… Ja neću dozvoliti da Moja djeca, koja Mi se predaju, žive u oskudici/potrebi i Ja ću im otkriti/objaviti Sebe u pravo/prikladno vrijeme.         AMEN

Ovu Objavu (br. 0763) u svezi svoga poslanja je Bertha Dudde primila 28 Siječnja 1939

 

 

2. Gdje u Bibliji piše o Berthi Dudde?

 
Već su se neki od nas, ja sigurno više puta, koji svojim bližnjima u 'duhovnoj nevolji', a svaki je čovjek u velikoj duhovnoj nevolji ako je u neistini, štoviše, on se u Riječi, u njezinom duhovnom značenju, naziva 'u-tam(n)i-čenim' (Matej 25:39), hoće pomoći donoseći im Čistu Istinu (to je duhovno značenje riječi 'posjetiti u tam(n)i-ci'), susreli sa pitanjem postavljenim od strane neupućenih u Pismo ljudi, naime:

 'Gdje o Berthi Dudde piše u Bibliji?', a sve to u negativnom 'to-treba-odbaciti' duhu, sa idejom: 'To je od Sotone!'

 [Jer budimo iskreni, ako netko odbija neko Otkrovenje, a sebe smatra Kršćaninom, a Bibliju Božanskim nadahnućem koje dolazi od Svetog Božjeg Duha, onda sve ono što ne ulazi u njegov 'kalup' jeste i mora biti, samo ako tu formulu okrenemo, od Sotone!; s druge strane, opet da budemo iskreni, ako je pak Bertha Dudde primila od Boga Čistu Istinu, onda su svi oni koji tu Istinu ne prepoznaju, koji ju ne razumiju po srcu, i odbijaju, jel pogađate pod čijim su oni pak utjecajem, da, oni su pod utjecajem Sotone (ovdje odmah možete vidjeti smisao riječi: 'Moja će vam Riječ suditi!' = Ivan 12:47, 48; isti je Sud nad ljudima koji odbijaju Istinu izrečen u Ivanu 9:39-41):'Zašto Moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati Moju riječ. Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u Istini jer nema Istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. A Meni, jer Istinu govorim, Meni ne vjerujete.'  Ivan 8:43-45 = jel vidite dakle kako Krist 'označava' one koji ne vjeruju Istini?!]

 Kako ja osobno vidim ovu cijelu stvar na svjetlu Božanske Istine, bilo je opisano u cjelosti u Knjižici br. 36, a posebice u poglavlju 'Da li je sa Biblijom Božja Riječ kompletirana?!'

 No, kako su tamo kao Autoritet korištene Objave Čiste Istine kako ih je primila Bertha Dudde, a kako njih ne priznaju spomenuti 'vjernici', među kojima prednjače Protestanti čiji je od Lutera preuzet moto: 'Sola Fides, Sola Scriptura', ili 'Samo Vjera, Samo Sveto Pismo', ja ću ovdje 'sići' na njihov teren, pa ću onda u skladu sa njihovim vlastitim načinom razmišljanja utemljenim na Pismu ukazati kako takvi ljudi

1.      Ne poznaju dobro samo Pismo na koje se pozivaju,

2.      Žive protivno onome što Pismo ukazuje da treba biti mjerilo u odnosu na svako novo Objavljivanje.

 *

 

Meni osobno, način razmišljanja sa kojim se najviše susrećem po ovom pitanju, koji je 'Bibliji se ništa ne smije dodati i oduzeti' utemeljen na krivo shvaćenim Riječima iz Otkrovenja 22:18, 19, u njegovom najprimitivnijem obliku koji nažalost prevladava, naliči na razmišljanje jednog pračovjeka koji kada mu je rečeno da je moderna nauka dokazala kako U čovjeku postoje bubrezi, i srce, i pluća, i jetra itd. itd., kaže, 'Ti si sasvim lud (huliš), ja to ne vidim okom, toga nema NA čovjeku!'

Obratite pažnju na problem, jedan priča o stvarnosti koja se nalazi 'U' Božanskom 'čovjeku', ili Riječi (Ivan 1:1, 14), a drugi koji je potpuno zavisan od sjetilima i nema duhovne percepcije, priča samo o onome što je dostupno njegovu oku, znači, o onome što se nalazi 'NA' čovjeku!

Ili drugi primjer, takvo razmišljanje priliči čovjeku koji je 'zaostao u razvoju' pa kao takav i dalje razmišlja poput čovječanstva prije Kopernika, i prema onome što njegova osjetila, točnije oko, doživljavaju, tvrdi, 'Sunce se vrti oko Zemlje, to je nedvojbeno, pa zar ga i vi ne vidite kako je ujutro na jednom kraju Zemlje, a navečer na drugom!'

Istina je naravno sasvim drugačija, naime, Sunce relativno stoji na mjestu, a Zemlja se okreće oko svoje osi i oko Sunca, a budući čovjek stoji na Zemlji, njegova osjetila mu serviraju privid kako je situacija sasvim obrnuta.

Jako puno stvari u Riječi Božjoj koja je pisana uz pomoć Svete Nauke o Korespondencijama, dakle ne Apostolske Poslanice i Djela Apostolska koji su pisani 'doslovno', a ta nauka prilagođava Slovo Pisma i ovakvim čulnim ljudima, nisu doslovno onakve kakvima ih tamo nalazimo zapisanima, od čega je možda najbolje izdvojiti one gdje Slovo Pisma kaže: 'Bog kažnjava, Bog ubija, Bog proklinje, Bog je gnjevan itd. itd.', što ništa nije doslovna Istina... nego samo privid u umu prirodnog čovjeka (Ako ste ovo bar donekle razumjeli, onda ćete odmah razumjeti upozorenje Apostola iz 2 Korinćana 3:6, a svima također preporučam da pročitaju na Stranici Akademije Objavu na ovu temu, br. 7884).

Objasniti takvom slijepom prirodnom čovjeku bilo što, uzaludan je pokušaj, no kako među vjernicima ima i onih koji doista traže Istinu, i žude za njom, ja sam odlučio, njima u pomoć, napisati ovo malo učenje.

 

*

 

Darovi Duha – Dar Riječi Mudrosti.

Bio sam u nešto dužoj molitvi jedno popodne ... slušao sam Djela Apostolska i meditirao nad 'zahvatima' Apostola ... osluškivao na unutra... pa mi je u jednoj 'rundi' sljedeće 'palo na pamet' (što volim ovaj izraz, baš je bremenit značenjem! :) ) a tiče se stalnih primjedbi (ne)vjernika u svezi toga 'kako nigdje u Bibliji ne piše o Berthi Dudde'.

Dakle, čitamo u 1 Korinćanima 12 ovako u svezi darova Duha, tj. djelovanja Duha Božjega u vjernicima:

1 O darima Duha ne bih, braćo, htio da budete u neznanju.

2 Znate  kako ste se dok bijaste pogani, zavedeni, zanosili nijemim idolima.

3 Zato vam obznanjujem: nitko tko u Duhu Božjem govori ne kaže:  "Prokletstvo Isusu". I nitko ne može reći: "Gospodin Isus" osim  u Duhu Svetom.

4 Različiti su dari, a isti Duh

5 i različite  službe, a isti Gospodin;

6 i različita djelovanja, a isti Bog  koji čini sve u svima.

7 A svakomu se daje očitovanje Duha na korist sviju.

8 Doista, jednomu se po Duhu daje Riječ Mudrosti, drugomu  riječ spoznanja po tom istom Duhu;

9 drugomu vjera u tom istom  Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;

10 drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti  jezici, drugomu tumačenje jezika.

11 A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

Dakle, onaj koji kaže kako Božji Duh, još zvan i Sveti Duh, ne djeluje u čovjeku ... taj niječe Pismo... a koji kaže kako On ne govori 'normalnom' čovjeku... isto je protiv Pisma ... budući u svezi toga ima mnoštvo primjera i u Starom i u Novom Zavjetu!

Nadalje, koji kaže kako se taj Duh neće u posljednje dane izliti 'i na sluge i sluškinje', što je isto kao i reći, 'kako On više ne govori i neće govoriti ljudima', taj tek nije upoznat sa Pismom ... i huli protiv Duha Svetoga, a to kažu upućeni i nije neka pametna akcija (Marko 3:29; Luka 12:10)!

12 Svi su izvan sebe zbunjeno jedan drugog pitali: "Što bi to moglo biti?"

13 Drugi su pak, podrugujući se, govorili:  "Slatkog su se vina ponapili!"

14 A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas  i prozbori: "Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte  i riječi mi poslušajte:

15 Nisu ovi pijani, kako vi mislite  - ta istom je treća ura dana -

16 nego to je ono što je rečeno  po proroku Joelu:

17 "U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.

18 Čak ću i na sluge i sluškinje svoje izliti Duha svojeg u dane one i proricat će.

19 Pokazat ću čudesa na nebu gore  i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima.

20 Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane Dan Gospodnji velik i slavan.

21 I tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen."  Djela Apostolska + Joel 2:28-32 (u nekim Hr. Biblijama je ovo prebačeno na početak 3-eg poglavlja)

E sad, pitam ja svih: Ako se Bog, Koji je Duh (Ivan 4:24), i Koji je Svet (Levitski Zakonik 15:14; Otkrovenje 15:4), 'izlije' u nekoga, bila ta osoba žena ili muškarac, mladić ili djevojka, i on u tom i po tom Duhu govori, ili zapisuje, što je onda to što on zapisuje?!

 

Na koji način je Gospod govorio sa prorocima kroz koje je bila dana Riječ

Bilo mi je rečeno na koji način je Gospod govorio sa prorocima kroz koje je bila dana Riječ. On nije sa njima govorio kako je to činio sa drevnim ljudima, putem upliva u njihove unutrašnjosti (znači, ne ne-posrednim putem), već kroz duhove koji su im bili poslani, koje je Gospod ispunio sa Svojim gledištem/aspektom, i na taj način nadahnuo riječi koje su oni diktirali prorocima. Stoga to nije bio upliv već diktat. Kako su riječi izlazile neposredno iz Gospoda, prema tome, svaka je od njih bila ispunjena Božanskim i sadržavala je unutar sebe unutarnje značenje, koje je takvo da anđeli nebeski percipiraju riječi u nebeskom i duhovnom značenju, dok ih ljudi pak percipiraju u prirodnom. Na taj je način Gospod povezao nebo i svijet posredstvom Riječi. Na koji način Gospod ispunjava duhove sa Svojim gledištem/aspektom je također bilo ukazano. Duh ispunjen sa Božanskim od Gospoda ne zna drugo nego da je on Gospod, i da je Božanstvo Ono Koje govori; i to se nastavlja se dok nije završio govoriti. Nakon toga on percipira i priznaje kako je on duh, i da je govorio od Gospoda a ne od sebe samoga. Pošto je ovo bilo stanje duhova koji su govorili sa prorocima, oni su rekli kako je Jehova bio Koji je govorio; duhovi su čak sebe nazivali Jehova, kao što se može potvrditi ne jedino iz proročkih već također i iz povijesnih dijelova Riječi. E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 254’

O slijepi i bezumni ljudi (Luka 24:25; Matej 22:29)... za to nije onda Riječ Božja?! Zar to nije Božanska Istina?!

Ili ćete možda reći kako taj Bog po Svetom Duhu ne može dati te Mudrosti svakome 'koliko hoće'?! (1 Korinćanima 12:11) Hoćete li reći kako 'vi znate gdje On puše i kako?!' (Ivan 3:8), ili bi možda prema svojoj ljudskoj ništavnoj mjeri htjeli izmjeriti 'Njegovu mjeru?!' (Ivan 3:34), tj. reći da 'Njegova mudrost ima mjeru' (Psalam 147:5), da nije neiscrpna, pa On više nema što za reći?! O kako li ste samo slijepi i bezumni!

*

No, što je sa Darom Duha, ili djelovanjem Duha kojeg Apostol naziva 'Darom Riječi Mudrosti'?! Nije li to izljevanje Božanske Mudrosti kroz Duh u čovjeku na način da on može tu mudrost percipirati kao Riječ i onda ju ili zapisati ili usmeno prenijeti svojim bližnjima a sve za njihovu izgradnju kako kaže stih 7 ako bi ga pravilno preveli!

Da li može itko zanijekati kako je upravo opisani proces 'izgradnje Crkve' od Boga-Krista ovjeren u Svetom Pismu?!

11 On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire  i učitelje

12 da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje  Tijela Kristova

13 dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere  i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta  punine Kristove:

14 da više ne budemo nejačad kojom se valovi  poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

15 Nego, istinujući u ljubavi  da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

16 od  kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja  po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče  svoj rast na saziđivanje u ljubavi.   Efežanima 4


E sad ... zar nije Bertha Dudde kroz isto djelovanje Božanskog Duha primila 'Riječ Mudrosti' za izgradnju 'porušene' Crkve ... tj. Kršćanske Crkve u koju su se uvukle mnoge neistine i zablude ... ja osobno mislim da jeste!

Zar nije to Otkrovenje ujedno i ispunjeno obećanje iz Ivana 16:25 gdje se najavilo kako će Otac o Sebi, Svojoj prirodi, Koja je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16),i Svojem djelovanju (baš ovom djelovanju Božjeg Duha u čovjeku se u ovom Otkrovenju pridaje velika pažnja budući su ljudi općenito sasvim neupućeni po tom pitanju), govoriti nama, Svojoj djeci, sasvim OTVORENO, bez poredbi koje jedva da itko više razumije?! 

Ja osobno, a i svi oko mene koji su se tom Otkrovenju posvetili srcem a ne razumom jedino, svjedoci smo da se to obećanje potpuno ispunilo... jer svi mi izuzetno rastemo u Ljubavi ... i prema Njemu i prema ljudima oko sebe ... što se, morate priznati, u vremenu gdje se Ljubav sasvim ohladila (Matej 24:12), prilično rijetko nalazi (= Matej 7:15-20!!!!)!

Zar nije kroz to isto Otkrovenje čovječanstvu po prvi puta dano znanje koje mu je do sada bilo skriveno i o kojem u Bibliji nalazimo samo blijede naznake, znanje o prvom Božjem DUHOVNOM Stvaranju, o padu prvo-stvorenog bića, Lucifera, i zajedno s njime jednog broja prvobitnih anđela, te Božjem Planu Spasenja za vječnost, što je znanje koje sve objašnjava, sve povezuje i daje čovjeku i njegovu životu na Zemlji potpuni smisao i svrhu?!

Drugim riječima, znanje koje ga 'uvodi u SVU Istinu!'  Ivan 16:13

I zar ne krše uputstvo istog Duha oni koji u svojoj oholosti i sljepoći...

 

Bertha Dudde, br. 7203, 6 Studeni 1958

ODBACIVANJE BOŽANSKE RIJEČI U DUHOVNOJ OHOLOSTI...

Svatko tko odbaci Riječ Božju u duhovnoj oholosti kada mu je ponuđena kroz Moje sluge na Zemlji će za to biti ozbiljno odgovoran jednoga dana, budući to nije duhovna nesposobnost biti sposoban prepoznati nešto blistavo već je to odbacivanje uslijed nečasnih motiva poduprtih utjecajem Mojega neprijatelja (Sotone). ‘Duhovna oholost’ isključuje svo pomno ispitivanje/pregledavanje, duhovna oholost je očigledan znak da je osoba predmetom mračnih utjecaja, jer duhovna oholost je karakterističan znak onoga koji Mi se suprotstavlja budući on odbija Mene priznati. Duhovna oholost prvo-palog duha (Lucifera) se protivila i odbacila je svjetlo koje ga je prožimalo, prema tome ga je progutala potpuna tama. Otud će ljudsko biće ostati u duhovnoj tami kada on oholo ponovno odbaci svjetlo, kada Moja milost želi zračiti u nju kako bi omogućila iskru/bljesak prosvjetljenja njegovu srcu... Ali razlog za odbijanje je važan, jer ona također može biti odbačena uslijed drugih razloga koji ne mogu tako biti osuđeni kao ova sama oholost ljudskog bića.

A čovjek može govoriti o duhovnoj oholosti kada čovjek vjeruje da mu nisu potrebne daljnje poduke, da on ima dovoljnu duhovnu naobrazbu, kada on precjenjuje njegovo vlastito znanje i prema tome vjeruje kako mu nije potrebna dodatna informacija. Međutim, čak i onda ljudsko biće treba i dalje biti pripremljeno ispitati što mu je ponuđeno. Ako on i dalje za-po/država njegovu volju sa uvjerenjem i to opet odbacuje onda njegova osuda neće biti tako stroga, onda njemu nedostaje prosudbe uslijed duhovne sljepoće... Ako, međutim, on izostavi svo pomno ispitivanje onda će očito/napadno/bučno odbijanje ljudskog bića odgurnuti Moju ruku milosti koju Mu nudim i odgovornost će ga jednog dana teško strefiti, jer jednoga dana će on shvatiti istinu, i onda će moguće biti prekasno...

Nitko ne može biti prisilno uvjeren/natjeran da prihvati Moju Riječ ali svatko će prije ili kasnije imati mogućnost ozbiljno se pozabaviti sa neizvjesnim/dvojbenim pitanjima (= u praktičnom smislu, ‘progonit će ga sumnje’), jer Ja postavljam takve sumnje u srca onih koji još nisu na ispravnom putu. Svi ljudi bi trebali, u stvari, formirati mišljenje o takvim pitanjima, oni bi jedino izvukli dobrobiti iz toga, jer oni će zasigurno primiti razjašnjenje pod uvjetom da ga istinski žude. Ali onda će se ukazati da li čovjek istinski žudi za istinom... jer ona će mu doista biti ponuđena. Duhovna će oholost, međutim, nju trenutno odbaciti budući je to volja Mojega neprijatelja (Sotone) i njegova će odlučnost biti ispunjena/udovoljena od strane onih jednaka duha.

Oholost je prouzročila pad prvog svjetlosnog bića, i oholost je prema tome također priroda njegovih pristalica koja ih bez ikakve greške karakterizira kao njegove sljedbenike. I veliki se korak mora poduzeti, priroda ljudskog bića mora najozbiljnije pokušati sebe promijeniti... čovjek mora sići dolje iz oholosti u poniznost i tako sebe potpuno odvojiti od Mojega neprijatelja i pristupiti Mi sa potpunom poniznošću ... Jedino onda će svjetlo zasjati u čovjekovu srcu, i jedino onda će on biti sposoban prepoznati dragocjeni dar milosti Kojeg Moja Riječ reprezentira svakoj osobi i spasenju njegove duše. Jedino onda će on zahvalno prihvatiti što Očeva ljubav nudi Njegovu djetetu... Onda će on biti gladan hrane i pića no ipak će također neprestano biti zadovoljen od strane Moje ljubavi.  AMEN

.... bez-mudrosno odbacuju nešto što je Dar najveće Božanske Milosti...

 

Bertha Dudde, br. 4015, 4 Travanj 1947

BOŽANSKO OTKROVENJE JE NAJVEĆI IZVOR MILOSTI...

 
Ni jedna osoba ne bi trebala ignorirati Božansko otkrovenje jer ono je neprocjenjivi izvor milosti;
gdje Bog Sebe izražava On naumljava pomoći ljudima napredovati u njihovu razvoju i želi ih izvesti na ispravan put budući su oni zalutali; a Bog Sebe otkriva jedino u vremenima duhovne nevolje gdje su ljudi u opasnosti otpasti od Njega ili gaje pogrešne misli. U tom slučaju Bog pokušava njima saopćiti Istinu, a Istina može biti dostavljena na Zemlju jedino od strane Boga Osobno.

Doista, ima li išta više moćno nego biti direktno podučen od strane Boga Osobno? Ima li išta više slađe nego biti hranjen od strane Njega direktno sa hranom za dušu koja osigurava snagu u izobilju? Može li biti, u stvari, zamjene koja bi čak izdaleka imala isti učinak? Zar nije Riječ Božja najdragocjeniji dar milosti kojeg ljudsko biće na Zemlji može primiti?

Njegova Riječ, direktno zračenje Njega Samoga, se može čuti od strane čovjeka i predati dalje drugim ljudima tako da oni isto tako mogu doći  u posjed ovog dragocjenog dara milosti. Budući Bog Osobno govori ljudima oni također trebaju imati veći poticaj udovoljiti Njegovoj Riječi, to (ili ‘Ona’) treba motivirati volju da postane aktivna, baš kao što bi volja ljudskog bića trebala, u stvari, biti potaknuta od strane Riječi u ispravnom pravcu. Ipak ovo će jedino biti slučaj ako ljudi vjeruju da Riječ dolazi odgore, da je Ona direktna komunikacja Božanske Istine, jer jedino ovo vjerovanje će ohrabriti ljudsko biće da živi način života koji korespondira sa Riječju. I ovo vjerovanje može biti stečeno od strane osobe ako Ju on ozbiljno ispita i apelira Bogu da prosvjetli njegovo razmišljanje. Onda će on doista osjetiti u srcu kakav dar milosti prima... 

Onda će ga posjedovanje Božanske Riječi učiniti jako sretnim, onda Ju on neće nikada željeti propustiti i uvijek će dopustiti sebi da bude hranjen sa nebeskim kruhom od strane Boga Osobno, sa hranom koja garantira dušin život i koja je prema tome tako izuzetno vrijedna i ukusna. Vi trebate gladovati za njom, onda ćete također doživjeti snagu koja vam pritječe prihvaćanjem nebeske mane, i vi nikada nećete željeti biti bez nje, budući tako vrijedan dar milosti ne može biti zamijenjen od strane ničega drugoga na Zemlji. Vaša žudnja za Njom će rasti sve snažnija i također vas voditi do Boga bez greške, jer Bog je Istina, i Bog je vječna Riječ.  AMEN

... bez da su dobro provjerili po Pismu da li je to možda Istina ili ne?! Jer da sve što je duhovnog porijekla treba a priori odbaciti ... najveći Apostol zasigurno ne bi rekao:

'Ljubljeni,  ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga ...' već, 'odbacite sve duhove jer su svi od Sotone poslani'...

Da sve što je duhovnog porijekla treba odbaciti onda bi isto tako iz 1 Solunjana 5 bila izvađena sljedeća vrlo važna uputa za ovakve prilike:


19 Duha ne trnite,

20 proroštava ne prezirite!

21 Sve provjeravajte: dobro zadržite,

22 svake se sjene zla  klonite!

No, kako je ova JASNA uputa ipak bila ostavljena u Pismu, tko se nje ne drži u svom hodu sa Kristom... taj se direktno protivi Duhu Kristovu (1 Petrova 1:11)... i sigurno će štetovati!

Eto ... toliko od Duha Mudrosti preko mene tijekom molitve ;) winking...      

 

***

 

Darovi Duha – Dar prorokovanja

Jedan od najvećih Autoriteta u Protestantskom pokretu, osoba koju svi oni cijene i čije knjige svi bez izuzetka čitaju, pokojni Derek Prince, rekao je u jednom svom obraćanju ('Žene u Crkvi') a glede Posljednjih Dana pred Kraj: 'O koliko li smo samo mi u potrebi da nam Duh Sveti (što je isto kao reći Bog) progovori u svezi STVARI KOJE ĆE DOĆI!!', dodajući 'Jer samo tako ćemo mi biti u stanju u pravo vrijeme naći se na pravom mjestu!' ('i činiti prave stvari', dodajem ja), a sve to je rekao pozivajući se na obećanje iz Ivana 16:13!

'No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu Istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.'

E sad, ako je igdje ovo obećanje ispunjeno, onda je to kroz Berthu Dudde, kroz koju je via  tisuće Objava dan uvid u sve etape koje još do Dolaska Gospodnjeg i Posljednjeg Suda očekuju zabludjelo čovječanstvo!

Onaj koji na ovo kaže kako Crkvi ne treba informacija u svezi nadolazećih događaja, i kako to nama nije potrebno jer o tome Pismo dovoljno govori, opet niječe jasne upute iz Pisma, koje kažu kako 'tamo nema sve Istine nego tek trebamo biti uvedeni u nju', i još, 'kako će nam po Duhu Otac voljeni otkriti stvari koje će se tek dogoditi'!

Da je tamo, u slovu Biblije, zapisana sva Istina, da su svi događaji dovoljno jasno objašnjeni, onda bi takvo obećanje bilo suvišno, jel tako?!

Da je sve već rečeno, da ništa DODATNO ne treba nagovijestiti, što će nam onda 'Dar Prorokovanja', čemu bi onda taj Dar uopće bio spomenut (Rimljanima 12:6), i čemu on služi osim da najavi buduće događaje?!

Zar bi bilo rečeno u 13-om poglavlju Korinćana, 'djelomično je naše prorokovanje?!' (stih 9), kada više ne bi bilo potrebe za daljnjim prorocima i proročanstvima?!

O kako li ste samo slijepi i bezumni (Luka 24:25; Matej 22:29)! I kako samo svojim bezumnim riječima 'zamračujete Božansku Promisao' (Job 38:2)

Ja vam stvarno i u svoj Istini savjetujem da ubuduće dobro promislite što ćete reći kada stojite pred ovakvim veličanstvenim Otkrovenjem, jer morat ćete na Dan Suda odgovarati za svaku ispraznu riječ, dobro zapamtite što Pismo upozorava: Vaše će vas vlastite riječi osuditi !! (Matej 12:36, 37)

 

*

Sad kad je ovo bilo rečeno, i kad su se u vama koji ste protivni Istini kako ju je primila Bertha Dudde, pojavile 'sumnje', pitanje se postavlja, 'Što nam je onda za činiti?!'

Mudrost kaže kako čovjek nema nikakve koristi od nametnutog znanja, što je isto kao i reći, kako njemu jedino znanje koje mu srce prepoznaje kao Istinu koristi napretku duše. Prema tome, po Pismu bi svaki čovjek koji doista ljubi Istinu, a susreće se sa 'novim' Objavljenjem koje tvrdi kako je Božanskog porijekla, uz već navedeno iznad iz 1 Solunjana 5:19-22 i 1 Ivana 4:1, trebao napraviti TOČNO ono što su plemeniti Židovi napravili nakon što su im Pavle i Sila u Sinagogi izložili 'novo' ili 'drugo' učenje od do tada JEDINOG prihvaćenog Mojsijevog nauka, oni bi trebali:

'Primiti Riječ sa svom spremnošću i danomice istraživati Pisma, da li je to tako.'   Djela Apostolska 17:11

I uvjeren sam, kako su uostalom pokazala iskustva nekih iz Ekipice, kako bi većina njih koji imaju takav od-Boga-ovjeren pristup, baš kao onda mnogi od plemenitih Židova, uzvjerovali i primili ovu Čistu Istinu (Djela Apostolska 17:12) na njihovu vlastitu korist i duhovni probitak.

            U Ljubavi Kristovoj...

 

                                    Lorens :)

 

Gdje u Bibliji 'piše' o Berthi Dudde (2 dio)?!

Ovo je jedno od najučestalijih pitanja i odgovor na njega je za mnoge 'nevjerne Tome' u stvari 'prolaz' do ovog veličanstvenog Svjetla Božanske Istine kako ga isijavaju Objave koje je kroz Unutarnju Riječ primila Bertha Dudde.

Čovjek koji ispravno razmišlja to pitanje treba ovako preoblikovati, dakle: 'Da li se u Bibliji navodi duhovno iskustvo koje je uživala Bertha Dudde?!', i on bi onda puno lakše našao odgovor ili bi se bar zaputio u pravcu dobijanja zadovoljavajućeg odgovora! J

Što se to dakle dogodilo Berthi Dudde?

Ona je moleći Molitvu Gospodnju vapila u srcu Ocu da je 'uvede u Svoje kraljevstvo' (sama to kaže u svojoj 'Autobiografiji')… i On joj je jednog dana to omogućio i objavio joj se …

Sveto Pismo potvrđuje da nam Otac uslišava molitve ako su u skladu sa Njegovom voljom (1 Ivanova 5:14, 15), a također potvrđuje i iskustvo OBJAVLJIVANJA: 'Tko Me ljubi i vrši Moje Zapovijedi JA ĆU MU OBJAVITI SEBE!' (Ivan 14:21) …

Kako to Isus Sebe objavljuje, pa kaže ovako: '… on će, Duh Sveti, od Mojega uzimati i objavljivati (tj. kazivati) vama!' (Ivan 16:14) … što znači ništa doli: Otac nebeski po Svojem Duhu koji je u nama govori sa nama i objavljuje nam Svoju Mudrost, ili Svoje naume, ili pak jednostavno plan za naš osobni život! – Zar nije to ono što svaki prirodni otac želi, a on koliko god da je dobar, opet nije ni približno za usporediti sa našim Nebeskim Ocem (Matej 7:9-11)!

***

Stvarna je Istina da je 'djelovanje Božanskog Duha', točnije, 'izljevanje Božanskog Duha' u čovjekovu dušu i posljedično stvaran i intiman kontakt sa Isusom Kristom putem Duha u nama, za većinu ljudi postao neshvatljiv proces kako ga sami nisu iskusili i ne uživaju ga … a zašto je to tako predivno ukazuje sljedeća Objava:

Bertha Dudde, br. 7637, 30 Srpanj 1960

RAZJAŠNJENJE U SVEZI DJELOVANJA DUHA...

Ako želite biti adresirani kroz Moj Duh vi morate vršiti Moje zapovijedi... Vi morate živjeti život Ljubavi... Jer Moj Duh je dio Mene i jedino govori kada ljudsko biće sebe ujedini sa Mnom kroz dobrodušnu aktivnost, tako da njegova duhovna iskra ('njegova duhovna iskra' je prisustvo Božjeg Duha u nama, tj. Njegov 'dio' u nama, Efežanima 4:30 + Matej 10:20, i kroz taj 'dio' On sa nama komunicira; to je 'tehničko' tumačenje onog iznad iz Ivana 16:14 J) može biti adresirana od strane Mene, njegova Oca-Duha od vječnosti. Ali Ja Sam vam obećao da ću objaviti Sebe onome tko Me ljubi i vrši Moje zapovijedi (Ivan 14:21, 23)... I Ja držim Moju Riječ, svako obećanje će se ispuniti pod uvjetom da vi ispunite uvjete koje Sam Ja povezao sa njime. Kako bi Me bili u stanju čuti kroz Glas Duha, vi morate biti tako prisno ujedinjeni sa Mnom da vaša duhovna iskra može percipirati Moju Riječ i dostaviti/prenijeti ju dalje kroz srce tako da možete čuti što vam duh govori (opet jasan 'tehnički' prikaz Ivana 16:14)...

(Ja mislim da se nitko tko iole razmisli, a ako je dobra srca, ne može usprotiviti ovom objašnjenju, ono je sasvim u skladu sa duhom iz Ivana 14:21… problem je samo što onda većina ljudi ne drži mozak dovoljno dugo uključenim da shvati logičan slijed istog procesa!)

Činjenica da vaš u-vama-boraveći duh može biti adresiran od strane njegova Oca a to biti shvaćeno s vaše strane je vrlo jednostavan i razumljiv proces (opet objašnjen Ivan 16:14)... ali skoro nitko nije zainteresiran za ovaj proces... on je odbačen kao djelovanje nečistih duhova, on je čak zanijekan od strane onih koji se pretvaraju kako Mi služe...

(Jel' ima išta logičnije od toga da Božanski Očev Duh koji je u nama po Kristu Isusu, GOVORI Svojem djetetu, tj. duši u kojoj je nastanjen?! 1 Korinćanima 3:16; 6:19; 2 Korinćanima 6:16, 18; ja mislim, opet, da nitko zdrave pameti sa dobrim srcem ne može nijekati da je tako nešto najavljeno i ovjereno u Svetom Pismu; prema tome, sasvim je jasno iz ovog 'gdje' u Svetom Pismu 'piše' o Berthi Dudde J)

On je zanijekan budući oni sami nisu još omogućili Mojem Duhu da im govori... A oni to nisu još omogućili budući im nedostaje vjera i Ljubav... Njihova vjera u takvo ‘djelovanje Duha u ljudskom biću’ kroz duh u potpunosti nedostaje, i prema tome ljudsko biće niti ne pokušava premda bi to za njega bilo moguće da je Ljubav bila zapaljena u njegovu srcu... U tom slučaju Moj Duh sebe ne može izraziti, jer takvo jedno zvučno očitovanje uvijek pretpostavlja vjerovanje kako je Moja Ljubav za vas ljude tako velika da ona sebe otkriva... Ljudski odnos sa Mnom mora biti takav da im Ja mogu govoriti kao Otac Mojem djetetu... A dijete će imati potpuno povjerenje u njegova Oca i očekivati da bude adresirano od strane Mene. Jedino onda ću Ja biti sposoban govoriti a Moje dijete može čuti Moj glas.

(Praksa pokazuje, a to je točno u skladu sa upravo rečenim, da ljudi jednostavna srca, nevina srca, 'priprosti' kako se kaže, razumiju upravo rečeno skoro odmah … no 'učeni', hladna srca i ponosni na svoje znanje i shvaćanje Pisama, moderni 'pismoznanci', to odbijaju! Razlog za to je upravo objašnjen! L)

‘Izlijevanje Duha’ je postao nerazumljiv i nevjerojatan koncept za ljude, oni više ne razumiju što sa time napraviti, inače oni ne bi odbacili Riječ koju vi ljudi primate od gore kroz Moj Duh, inače bi ju oni sa izuzetnom radošću i sa vrlo dubokom zahvalnošću slušali i udovoljavali joj (= živjeli sa njom u skladu)...

(Kao što je i Isus sam rekao, 'vi nećete znati da li je ova Moja Riječ od Boga ili od vraga, dok je ne stavite u praksu, tek onda će vam po Duhu u vama to biti jasno!', parafraziram Ivana 7:17, Ja to sa potpunom sigurnošću mogu potvrditi, naime, samo oni koji su ove velike Istine stavili u praksu sa jednostavnim srcem, otkrili su da li je ovdje riječ o Božjoj Riječi ili Sotonskoj obmani!)

Ali izlijevanje Duha ne može biti drugačije dokazano nego (1.) da ljudsko biće sebe oblikuje u Ljubav, (2.) da on ostvari srdačan odnos djeteta sa Mnom i, (3.) sa potpunom vjerom i povjerenjem, strpljivo sluša da bi čuo Moju Riječ, budući duhovna iskra u čovjeku teži ka Ocu-Duhu i na taj način uzrokuje/potiče Moje prisustvo u ljudskom srcu... a Moje prisustvo mora uvijek imati učinak da Ja govorim čovjeku sa Riječima Ljubavi i utjehe, i sa Riječima mudrosti mu dodjeljujem znanje koje jedino duh u čovjeku može primiti od Duha Božjega.

            (Da li ima išta logičnije od ovog?!)

Dok Sam živio na Zemlji Ja Sam opet i iznova obećao ljudima da će Moj Duh biti sa njima kada Ja više neću biti među njima (Matej 28:20; Ivan 16:16)... Ja Sam jasno i izričito najavio djelovanje Mojega Duha sa Riječima ‘Poslat ću vam Utješitelja, Duha Istine, koji će vas uvesti u svu Istinu i podsjetiti na sve što Sam vam rekao...’ (Ivan 14:16-17, 26; 16:13). I kada vam on očigledno donosi Istinu, vi odbijate što vam je ponuđeno... budući vi ne razumijete Moju Riječ, vi ne razmišljate o tome što ove Riječi mogu značiti. I prema tome vi ne razumijete na ispravan način izlijevanje Duha na Moje učenike (Djela Apostolska 2:1-4), ili vi ne bi sumnjali već bi umjesto toga vjerovali...

(Vrlo često je dovoljno samo malo bolje promisliti o Isusovim Riječima kako ih Pismo iznosi, i čovjek koji je istinski tražitelj Istine tj. koji je dobra i plemenita srca, hoće vrlo brzo shvatiti ovaj proces i sve blagoslove koji su povezani sa njime!)

Međutim, Ja Sam to povezao sa uvjetom ‘Onaj koji ima Moje zapovijedi, i vrši ih, taj je koji Me ljubi... i Ja ću ga ljubiti, i očitovati ću Mu sebe...’ (Ivan 14:21, 23). Vi više ne živite život Ljubavi, inače bi vi jasno razumjeli te Moje Riječi i bez oklijevanja prihvatili Moju Riječ, koju Ja prenosim na Zemlju ‘kroz Moj Duh’... Onda bi se vi potrudili sebe oblikovati u primateljsku posudu za Moj Duh, vi bi... pod uvjetom da vjerujete u ‘Moje djelovanje u vama’... težili k tome, budući bi onda vi također bili uvedeni u svu Istinu, kao što Sam obećao.

Međutim, vi ne obraćate pažnju na Riječi koje Sam govorio dok Sam živio na Zemlji... vi ne obraćate pažnju budući su vam one nerazumljive; a one su vam nerazumljive budući vi više ne živite u Ljubavi, što bi zasigurno razvilo vaše razumijevanje... I kako slijedi, čitanje Svetih Pisama vam neće biti od velike koristi ako vi nemate Ljubav u vama, koja otvara vaše razumijevanje na prvom mjestu (2 Korinćanima 3:6). Jer to razumijevanje... ispravan način razmišljanja... je također djelovanje Duha unutar vas, ali ovo je jedino moguće u srcu punom Ljubavi.

(Ovaj ZAKON, da je kvaliteta našeg razumijevanja ili percepcije Istine, uvjetovana kvalitetom naše Ljubavi, tj. probuđenosti našeg duha kroz suradnju sa Božjim Duhom Ljubavi u nama, je općenito nepoznat ljudima)

Najprije vi morate vršiti Moje zapovijedi i time živjeti u Ljubavi, jedino onda ću vam Ja biti u stanju Sebe objaviti kroz Moj Duh. Vi ljudi ste izgubili znanje o ovome, što je dokazano kroz otpor onih koji se okupljaju u crkvenim zajednicama i organizacijama, koji se oslanjaju na ‘Knjigu nad Knjigama’ (Bibliju) a ipak ne razumiju njezine sadržaje na ispravan način... i oni najprije moraju biti podučeni od strane Mojega Duha prije nego im ovo razumijevanje može biti dano. Jedino onda će oni biti u stanju vjerovati da ću Ja poslati vama ljudima ‘Utješitelja, Duha, koji će vas uvesti u svu Istinu...’. AMEN

Moja je molitva da vam Otac kroz Svojeg Duha u vama, po Isusu Kristu, prosvijetli srca da razumijete sve upravo rečeno i da onda širom otvorite svoje srce za sve predivne blagoslove koji su dostupni kroz ovo blistavo svjetlo Čiste Istine!

            Lorens :)

           

 
3. Da li je sa Biblijom Božja Riječ kompletirana?!

 

Bertha Dudde, br. 1857, 22 Ožujak 1941
LJUDSKO PREPIRANJE KAKO JE BOŽJA RIJEČ KOMPLETIRANA
 
Ozbiljna je pogreška pretpostaviti kako je Božja Riječ kompletirana i odbaciti svako Bo3žansko Otkrovenje kao proizvod zlih sila. Dobre i zle sile pokušavaju vršiti utjecaj na ljudsko biće. Svi dobri utjecaji ispunjavaju Božju volju, zle sile djeluju u suprotnosti sa Božanskom voljom. Neupućene sile ne mogu i ne bi željele prenijeti dobre misli, zbog njihovog stanja zamračenosti one su i dalje podložne Božjem neprijatelju (Sotoni) i stoga su više prijemljive za njegov utjecaj nego za utjecaj svjetlosnih bića. Međutim, čim postanu svjesni one će sebe predati brizi svjetlosnih bića i podrediti se Božanskoj volji, one prepoznaju njihov nedostatak znanja i sada prenose drugima informaciju koju primaju od svjetlosnih bića. Ovo najprije treba biti razjašnjeno kako bi se opovrgnula pogrešna pretpostavka da sile u onostranom proizvoljno sebe izražavaju gdje su takva otkrovenja dana čovječanstvu. Gospod Osobno je podučavao na Zemlji i Njegovu Riječ učinio dostupnom ljudima. Bila je Njegova volja da ta Riječ treba biti zapsisana za buduće generacije. Sa Njegovom Riječju On je najavio ljudima djelovanje Njegovog duha. Istovremeno je dao obećanje da će ostati sa njima u Njegovoj Riječi vječno... 'Poslat ću vam Utješitelja, Duha Istine...' (Ivan 14:16, 17)
Međutim, ne postoji izjava Gospoda koja stavlja do znanja kako se Njegova Riječ mora smatrati kompletnom... Ona je trebala ostati nepromijenjenom i prema tome niti jedna Riječ nije trebala biti dodana ili oduzeta od Evanđelja što bi moglo promijeniti značenje Božanske Riječi koju je Gospod bio dao ljudima. Ali ljudska mudrost je pokušala promijeniti i poboljšati (Otkrovenje 22:18, 19)... Volja da se Božja Riječ učini više shvatljivom je često iskrivila ili zamračila njezino značenje sa rezultatom da se čak Njegovo obećano/najavljeno djelovanje duha više ne može razumjeti kako treba i otud također nije ni priznato. Čovječansto je potpuno izgubilo znanje da Bog govori i želi govoriti ljudskim bićima opet i iznova, da je zvučna Riječ Božja u direktnom sjedinjenju sa Njime, naposlijetku, ono za čime ljudsko biće treba stremiti na Zemlji. Umjesto toga ljudska bića su zastrašena/odvraćena izražajem Božanske volje na ovaj način. Bog Osobno im pristupa u Njegovoj Riječi ipak oni Ga više ne poznaju (Ivan 1:11)... Riječ više nije živa u ljudima, oni čitaju mrtvu Riječ ali ne mogu dokučiti njezino začenje (2 Korinćanima 3:6). Duhovna suša je nastupila, zdenac žive vode samo što nije presušio. I još jednom Bog izvodi živu vodu iz kamena u pustinji (Ponovljeni Zakon 8:15)... On pušta potocima žive vode poteći iz najunutarnijeg bića onih koji, u čežnji za slasnim osvježavajućim pićem, otvaraju njihova srca i uši da bi primili Njegovu Božansku Riječ (Ivan 4:14). I tako su Sveta Pisma ispunjena... Doista, Gospodnje Riječi tijekom Njegova života na Zemlji bi bile nevažeće ako Bog više ne bi Sebe objavljivao i ne bi bio sa ljudima u Njegovoj Riječi. Ljudsko biće nema autoritet tvrditi da je Njegovo Djelo završeno; prisvajajući ovaj autoritet on jedino dokazuje svoju neupućenost i nedostatak shvaćanja pisane Riječi. On bi na taj način obezvrijedio/poništio mnoge navode o djelovanju duha sam nerazumijevajući značenje Božanske Riječi. Posljedično tome on pripada onima koji su sami obmanuti i koji žele prenijeti njihovo krivo shvaćanje drugim ljudima, ne prepoznajući Čistu Istinu i uskraćujući Ju stoga njihovim bližnjim ljudskim bićima. Božja ljubav je bezgranična i nikada sebe ne potroši... Ova će ljubav uvijek i zauvijek izraziti sebe kroz davanje, i svatko tko živi u ljubavi i traži Božansku ljubav ju može uvijek primiti. Bog je ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), Bog je Riječ (Ivan 1:1, 2)... Tkogod žudi Božju ljubav prima Njegovu Riječ i može Ju primati vječno. AMEN

 

***

 Bertha Dudde, br. 8054, 3 Prosinac 1961

DA LI JE BIBILJA KOMPLETIRANA?
 
Kako ste samo obamanuti pretpostaviti kako je sa Svetim Pismom, Knjigom Otaca, Moja Riječ dokončala... da Sam Ja Osobno postavio limit utoliko da sada više ne želim komunicirati, da Ja više ne govorim ljudima... Tko vam daje autoritet izvesti takvu pretpostavku? ... Tko će Mi zabraniti da kao Otac opet i iznova govorim Svojoj djeci? Tko vam daje pravo dati izjavu da je Biblija sama po sebi dovoljna, da vi ljudi ne trebate nikakvu drugu Riječ? 
Oni od vas koji odbacuju svako novo otkrovenje su i dalje zatočeni u tami duha... I u ovoj tami vi nećete niti Bibliju razumjeti, otud je ona za vas i dalje zatvorena knjiga budući vi ne razumijete duhovno značenje slova, ili bi također pronašli navode u ovoj Knjizi koji se tiču Mojih neprestanih otkrovenja i djelovanje Mojega duha bi vam bilo shvatljivo... Ali sve dok je vaš duh i dalje neprosvjetljen vi ne možete dokučiti značenje Riječi koju Sam Ja Osobno govorio Mojim učenicima dok Sam živio na Zemlji... Vi ljudi bi bili bijedni/žaljenja vrijedni/nesretni(ci) ako bi sebe morali zadovoljtiti sa Knjigom koja se od strane vas samih više ne može provjeriti s obzirom na promjene u njezinu sadržaju... da vam od gore nije neprestano nuđena Čista Istina kao vodeći princip po pitanju toga da li vi sami živite u Istini...
Oni od vas koji jedino prihvaćaju Knjigu Otaca još niste sami proniknuli u ’Riječ’, vi ste ju jedino intelektualno čitali ali niste dozvolili duhu unutar vas da govori, koji vas podučava i objašnjava vam duhovno značenje Riječi... Vi prianjate uz slovo i ne razumijete njegovo značenje... I kada vas Ja Osobno želim uvesti u Istinu vi negirate Moju aktivnost, i vi sumnjičite Moje sluge za združivanje sa Mojim neprijateljem (Sotonom)... vi dovodite u pitanje/dvojbite Moju volju i silu/sposobnost da govorim onima koji Meni revnosno ponude njihove usluge i koji su tako također sposobni čuti Moj glas unutar njih samih...
I vi se tvrdoglavo držite vašeg mišljenja kako je Moja Riječ zaključena sa Pismima, koja vi priznajete kao jedinu knjigu kroz koju Sam Ja Sebe objavio... I to je vaš gubitak, budući odbacivanjem Moje Riječi odgore vi za sebe dokazujete kako ste samo mrtvi Kršćani, budući je Živo Kršćanstvo jedna ’aktivnost ljubavi’, a ova bi rezultirala u vašem duhovnom prosvjetljenju i time također u razumjevanju za Moju izuzetnu pomoć u vremenim duhovne nevolje...
Onda bi vi također shvatili Biblijske riječi, obećanja, Koja Sam vam Ja Osobno dao i koja ukazuju da ću Ja Sebe otkriti onima koji vrše Moje Zapovijedi (Ivan 14:21, 23)... Stoga kako namjeravate protumačiti Moja obećanja, ako negirate svako ’Novo Otkrovenje’... Da li Me želite nazvati lašcem kada vama ’koje ću uvesti u svaku Istinu’ (Ivan 16:13) najavljujem Mojeg ’Utješitelja’ (Ivan 14:26; 15:26; 16:7). Kako razumijete te Riječi koje se moraju ispuniti, budući svako obećanje koje Sam dao ljudima tijekom Mojeg života na Zemlji sebe ispunjava... I zašto ne želite vjerovati? Budući je vaš duh ohol, budući vama nedostaje unutarnji život, duhovno buđenje, i tako vi vjerujete kako ste sposobni odlučiti i ograničiti Mene i Moju aktivnost kako vama odgovara... Ali griješite, čak ako vjerujete kako ste namaknuli znanje kroz vaše studije koje vam daje pravo odbaciti Moju Riječ odgore... Vi ste duhovno oholi i prema tome sami ne možete nikada primiti otkrovenje od Mene, budući Ja jedino podarujem moju milost poniznima (Mudre Izreke 3:34; Jakovljeva 4:6; 1 Petrova 5:5), a vama ove poniznosti nedostaje... I tako vi i dalje hodate u tami, i nećete ju biti u stanju probiti budući izbjegavate svjetlo koje bi vam moglo dati uvid da ste htjeli stupiti na njegov sjaj...  
Moja ljubav za Moja živa bića neće nikada prestati, i stoga Ja nikada neću podbaciti govoriti vama ljudima gdjegod su uvjeti da to napravim ispunjeni. I Moja će Riječ uvijek odjeknuti u onima koji su dobre volje, kojima Otac može govoriti kao Njegovoj djeci i koji imaju živu vjeru u Mene. I njima ću dati dokaz o Samom Sebi, i Moji vlastiti će prepoznati Moj glas (Ivan 10:27) budući im Ja mogu biti prisutan... Ja im mogu Sebe otkriti kao što Sam obećao. AMEN

 

***
Bertha Dudde, br. 8284, 26 Rujan 1962
OBEĆANJA GLEDE BOŽJIH OTKROVENJA
 
’Ja ću vam Se(be) objaviti’(Ivan 14:21)... To je Moje obećanje koje čak ni vi, koji bi željeli negirati takva otkrovenja, ne možete osporiti... Ali kako vam Ja Sebe mogu objaviti ako ne vjerujete kako je Moja Riječ Istina koju Sam vam osobno rekao kada Sam živio na Zemlji? Ja vam želim očitovati Sebe i Moj je jedini uvjet da Me ljubite i vršite Moje zapovijedi... Ipak Moje obećanje vama ništa ne znači inače bi vjerno slušali i prihvatili Moju komunikaciju. Vi se oslanjate na Sveta Pisma, na Knjigu nad Knjigama, a ipak ne vjerujete što je u Njoj zapisano. Jer ona sadrži puno više obećanja koja najavljuju Moje djelovanje kroz duh putem kojeg Ja Sebe želim objaviti...
Tako, kako razumijete Moje Riječi ’Poslat ću vam Utješitelja...’ (Ivan 14:16, 26; 15:26; 16:7) i ’Ja ću ostati sa vama uvijek sve do kraja vremena...’ (Matej 28:20)? Kako tumačite Riječi ’Iz vaših će slabina poteći rijeke žive vode...’ (Ivan 7:38; Izaija 44:3; 55:1; 58:11; Ivan 4:10) i ’Izlit ću Svoga duha na svako tijelo...’(Joel 2:28-30; Djela Apostolska 2:17, 18)? Zašto odbijate vjerovati da Otac nastavlja govoriti Njegovoj djeci? Zašto ograničavate Moju aktivnost do one mjere kako to vama odgovara? Uzmite u obzir da vaš intelekt može prouzročiti puno štete ako isključite vaše srce, ako ne dozvolite srcu da govori, koje vas uistinu drugačije naučava... Vi želite zaustaviti direktni kontakt Mojih živih tvorevina sa Mnom, vi želite vjerovati/smatrati nemogućim za Mene Osobno govoriti Mojoj djeci a ipak Ja Sam također rekao ’Moje ovce poznaju Moj glas...’ (Ivan 10:27) 
Zbog toga im Ja moram govoriti, i Ja to činim i činit ću to za cijelu vječnost... Jer jedino što izlazi iz Mojih usta je Čista Istina, posljedično tome vi bi trebali također prihvatiti kao Istinu što nazivate ’Mojom Riječju’, što je zapisano u Svetim Pismima...
Opet iz iznova Ja moram govoriti vama ljudima budući vi... zbog vašeg nesavršenstva... opetovano iskrivite/izopačite ili pogrešno protumačite Moju Čistu riječ... Prema tome najprije trebate stremiti probuditi vaš duh, nastojte živjeti po mojem Evanđelju Ljubavi koje Sam podučavao na Zemlji, i vaše će razmišljanje postati prosvjetljeno i jasno, i vi ćete Me tražiti da vam Sebe otkrijem/objavim... Vi ćete Mi apelirati za dokaz Mojega Prisustva  i uistinu... vi ćete ga priimti, jer vaša će vjera postati živa; vi ćete uspostaviti živi kontakt sa Mnom i što ranije niste bili sposobni vjerovati će onda posati potpuno očigledno, naime, da vječni Otac, vaš Bog i Stvoritelj, otkriva Sebe Njegovim živim tvorevinama budući On želi biti prepoznat i ljubljen od strane njih. To je zašto On Sebe očituje, On otkriva Sebe kao Boga Ljubavi mudrosti, i sile... I ako se vi ljudi stvarno/istinski želite priblžiti ovom najviše savršenom Biću, On će vam podariti prosvjetljeno znanje, tako da više nećete živjeti u duhovnoj tami koja je bila rezultat vašeg prošlog otpadništva od Mene.
Bez obzira koliko gorljivo vi studirate Sveta Pisma, u kojoj mjeri naučite napamet svako slovo... vaš će intelekt jedino uvijek primiti znanje koje je od male koristi za vašu dušu... Jedino probuđeni duh će pronaći potpuno razjašnjenje, to jest, jedino oblikovanje vaše prirode u ljubav, jedino ispunjenje Mojih Božanskih zapovijedi ljubavi, će vam podariti jasnu realizaciju... U tom slučaju, međutim, vi ćete također ispravno razumjeti Knjigu nad Knjigama, to jest, u skladu sa njezinim duhovnim značenjem, dok će do tada to jedino ostati ispravno poznavanje slova, jer jedino duh daje život slovu (2 Korižanima 3:6)...
Ako Mi vi ljudi doista želite služiti i vršiti uspješan vinogradarski posao vi ćete najprije morati uspostaviti blizak kontakt sa Mnom, vašim vječnim Ocem, i jedino onda ćete sami postati duhovno prosvjetljeni i također znati da vam Ja Sebe otkrivam/objavljujem, kao što Sam vam obećao, jer Moja je Riječ Istina i mora se ispuniti... I ona će sebe ispuniti istog onog trenutka kada se ispune uvjeti... čim vi živite život ljubavi i čeznete za Mnom i Mojim prisustvom... onda ćete slušati na-unutra i više nećete dvojbiti ljubav Oca, Koji Sebe otkriva kroz Njegov duh. AMEN

 

 

 

4. Zašto Biblija ne sadrži znanje o 'Prvom Stvaranju, padu Lucifera i jednog broja prvobitnih anđela, te Očevom planu za njihovo izbavljenje i povratak k Njemu' o kojem Čista Istina tako opširno govori?!

Jedno od najvažnijih pitanja za odgovoriti vezano uz problematiku Objava Čiste Istine, odnosi se na 'Prvo Stvaranje koje je bilo čisto duhovno i zatim pad Lucifera i jednog broja prvobitno stvorenih anđela, te Očev plan njihovog izbavljenja i povratka nazad u 'Očevu Kuću'', pa se vjernik pripadnik neke Crkve pita 'Zašto to znanje nije objavljeno u Bibliji za koju se pretpostavlja da sadržava svu Istinu?!' (premda je to kriva pretpostavka kako je Isus sam ukazao u Ivanu 16:12, 13 gdje je jasno rekao učenicima kako još ima MNOGO TOGA što bi im On imao za reći ali radi njihovog stanja u kakvom su bili prije Iskupljenja i ispunjenja Duhom Božjim, tj. Pedesetnice, oni to ne bi MOGLI shvatiti tj. primiti!), i sklon je onda SEBI NA ŠTETU odbaciti 'Čistu Istinu' i ovo nadmoćno znanje 'jer toga NEMA u Bibliji' i stoga 'mora da je od Sotone'! L

Najprije bi htio skrenuti pažnju na to da nije Istina da se u Bibliji ne spominje upravo spomenuta tema, jedino što je navedena u jako kratkim crtama, no nitko ne može zanijekati da se tamo spominje Lucifer (Izaija 14:12-15 = 'Svjetlonoša' je ono što 'Lucifer' znači na Hebrejskom, 'Nositelj Svjetla'), zatim pad PRVIH anđela (2 Petrova 2:4; Judina 6), onda pojavak i utjecaj Sotone, recimo u rajskom vrtu se on pojavljuje od 'negdje' i mora svima biti očito ako uključe razum da je on 'naišao' iz stvaranja, tj. doba, koje je prethodilo stvaranju prvih ljudi … jedino što zbog nedostatka informacija onda teolozi i 'upućeni' pokušavaju sve to povezati svojim razumom i čine to neuspješno poput recimo Kenneth E. Hagina koji pred problemom 'odakle potječu zli duhovi i njihov poglavar, Sotona' (Knjiga 'Demonologija, 1 dio – Porijeklo i djelovanje demona'), izvlači uz pomoć nekih naučnih dokaza riješenje da je prije ove naše na Zemlji postojala druga civilizacija, tj. 'zemaljsko kraljevstvo', gdje je onda Sotona bio Kralj, i pretpostavlja rasu pred-Adamita … čiji su duhovi mora biti ti 'zli duhovi' sa kojima se mi suočavamo …

Eto, to je dakle jedan takav 'neuspio pokušaj' jednog velikog čovjeka vjere … čak posebno odabranog od strane Isusa Krista da uči cijelu Crkvu vjeri … no tamo gdje mu nije bilo objavljeno dodatno znanje i on kao i drugi i dalje ima jako 'djelomičnu spoznaju' (1 Korinćanima 13:9)!

Ponavljam, u svim Crkvama oni imaju neku ideju o upravo rečenom … ali su sve te ideje promašene i završavaju u obmanjujućim doktrinama kao recimo u Katoličkoj Crkvi gdje njihov Katekizam 392, 393 kaže kako će ti spomenuti pali anđeli iz prvog stvaranja ostati VJEČNO odvojeni od Boga zbog ne-mogućnosti pokajanja kod njih pa se stoga oni NIKADA neće moći vratiti svome Stvoritelju :(… što je doktrina odbojna svakome tko razmišlja o Savršenoj Ljubavi Stvoritelja, Njegovoj bezgraničnoj Mudrosti i ogromnoj Sili u djelovanju, tj. u sprovođenju u djelo nauma Njegove Ljubavi (vidi Knjižicu br. 53)!

Znanje koje Čista Istina daje o Prvom Stvaranju, padu Lucifera i jednog dijela prvobitno stvorenih anđela te uzroku materijalnog stvaranja i Očevom planu Spasenja i izbavljenja za te pale duhove i o njihovom povratku nazad u 'Očevu Kuću', je nadmoćno svemu što postoji u crkvama na tu temu i otkriva Očevu Ljubav i Njegovu Mudrost i Silu na jedan veličanstven način… i moja je molitva da će svaki istinski tražitelj Istine otvoriti srce i dopustiti Ocu da ga prosvijetli kroz ove Objave Čiste Istine! ;)

(To je znanje izloženo u prve četiri Knjižice u 'Preporučenom rasporedu čitanja':

http://www.zastocistaistina.com/index.php/poducit-cu-vas-o-svemu/93-glavne-teme )

Sada čujmo Očevo objašnjenje tj. Njegov odgovor na pitanje 'Zašto je ovo važno znanje bilo sakriveno od ljudi sve do sada?!':

Bertha Dudde, br. 8397, 30 Siječanj 1963

DUHOVNO STANJE PRIJE RASPEĆA... KNJIGA NAD KNJIGAMA...

Vi se ljudi često pitate zašto Moj vječni plan Spasenja nije jasno i izrazito spomenut u Knjizi nad Knjigama (tj. Bibliji) tako da bi svi ljudi bili u stanju spoznati što čini temelj njihovog ljudskog postojanja... Posljedično tome vi sumnjate u Objave (kako ih je primila Bertha Dudde) koje vas u svoj dubini obavještavaju o ovome... Međutim, vi bi trebali imati na umu da duhovno stanje ljudi prije Mog rođenja ne bi dozvolilo takvo znanje, da ga ljudi ne bi mogli razumjeti, jer je prije Mog Raspeća Moj protivnik (Sotona) i dalje nadmoćno vladao i on nikada ne bi bio dozvolio nikakvo svjetlo, umjesto toga tama se stalno povećavala jer je samo nekoliko ljudi rasplamsalo Ljubav unutar njih kao rezultat njihovog života Ljubavi. Iako su oni znali o Bogu Koji ih je stvorio, nedostajalo im je sveg dubljeg razumijevanja i stoga također i znanja o njihovom odnosu sa svojim Bogom i Stvoriteljem. Oni su zacijelo znali da Sam Ja očekivao od njih da poštuju Moje Zapovjedi koje Sam im dao posredstvom prosvijetljenih ljudi... koje Sam Ja poslao na Zemlju u svrhu poduke. I da su oni provodili svoje živote u skladu sa Mojim Zapovijedima, oni bi zasigurno stekli mali stupanj shvaćanja. Ali znanje o svemu što je još bilo skriveno od njih nije nikada moglo biti naučeno studiranjem jer njihov razum bi bio nesposoban to dokučiti a njihove duše, zbog njihova još neiskupljenog prvobitnog grijeha, još nisu bile u velikoj mjeri sazrijele. Iz tog razloga se čak i proroke općenito nevoljko slušalo, jer bi ljudi, da im je bilo stalo obratiti pažnju na njih, morali ograničiti njihovo uživanje u životu. Uvijek je bilo samo nekoliko iznimki sa žudnjom da budu poslušni njihovom Bogu i Stvoritelju i da Mu budu u službi. A u pojedinačnim slučajevima njima je doista bilo podareno znanje koje su zapisali ali koje nije ostalo sačuvano kada je utjecaj Mog protivnika na ljude postao rastuće snažniji tako da je njihovo duhovno znanje, kratko prije Mog rođenja, bilo iznimno nisko... i stoga više nisu imali sluha za takvo znanje... Tada sam Ja Osobno došao na Zemlju i donio svjetlo u ovu izuzetnu tamu... Ali čak i tada je Moje svjetlo moglo sijati jedino gdje Moj protivnik nije mogao sebe dokazati (potvrditi), gdje je želja za životom u skladu sa Božjim redom motivirala ljude da žive život Ljubavi... Ja Sam im već mogao podariti malo Svjetlo i prosvijetliti ih o njihovom odnosu sa njihovim Ocem i Stvoriteljem.

Pa ipak, čak su se i ove poduke događale jedino jedan na jedan (tj. tako da je jedan čovjek to ispričao drugome), jer Sam Ja poznavao stupanj zrelosti svakog pojedinca i spriječio da one, također, budu preokrenute u teoretsko (akademsko) znanje, koje bi se uistinu moglo prenijeti dalje drugim naraštajima kroz tradiciju, ali koje bi bilo ostalo nedokučivo bilo kome tko još nije zapalio svjetlo unutar sebe kroz Ljubav… Kroz Moj čin Spasenja prvobitni grijeh je bio iskupljen i Moj Duh je bio sposoban djelovati unutar ljudskog bića čija je dobrodušna aktivnost (Ljubavi) to omogućila… Jer čak i tada Sam Ja podučavao da je Ljubav najvažnija… Svatko tko je živio prema ovoj zapovijedi je bio također upućen od strane Mojeg Duha i stekao znanje koje mu je bilo potrebno da bi ispunio njegovu svrhu zemaljskog života… A to je što vam je potrebno da bi potpuno sazrijeli u svojoj duši… Duševni rad je na prvom mjestu i sve što vas navodi da ga sprovodite biti će vam poslano od Mog Duha. A želje svakoga sa dubokom čežnjom da prodre u više duboku mudrost će uistinu biti uslišene. Ali budući samo nekolicina ljudi probuđuje svoj duh u život, tradicionalno dodijeljeno znanje bi ih samo zbunilo tako dugo dok su još duhovno neprosvijetljeni. Iz ovog razloga, prema Mojim uputama nikakvo takvo znanje isto tako nije bilo zapisano, jer svatko bi ga bio u stanju postići ako bi ozbiljno želio prodrijeti u Moj Plan Spasenja. Ipak, većini ljudi koji žive ravnodušno i koji su zadovoljni sa duhovnim znanjem koje primaju putem obrazovanja, to nikada ne bi bilo blagoslov ako bi svi odnosi bili jasno objašnjeni, jer ono se sastoji od takvih vrlo dubokih duhovnih razloga koje razum ne može dokučiti nego pretpostavljaju jedan probuđeni duh da bi mogli biti shvaćeni.

Nikome tko ozbiljno stremi za njime nije zanijekano pravo shvaćanje, ali ovo također zahtijeva udovoljavanje Mojoj volji, koja je otkrivena svim ljudima i koju svi ljudi poznaju budući su također podučeni putem unutarnjeg glasa… glasa savjesti… što bi oni trebali ili ne bi trebali napraviti. A budući je jedina namjera Mog protivnika raširiti tamu i boriti se protiv svakog svjetla, on će također uvijek utjecati na ljude tako da će oni sami spriječiti svo unutarnje prosvjetljenje, i on će također pokušati predstaviti ljudima Istinu na tako iskrivljen način da će im nedostajati svako razumijevanje za znanje koje duboko prodire u Moj plan Stvaranja i koje zahtijeva upravo ovaj probuđeni duh… Ono što je sadržano u Knjizi nad Knjigama je sasvim dovoljno za potpuno sazrijevanje ljudske duše pod uvjetom da se sve izvršava… Ipak, čak i ovaj sadržaj nadilazi razumijevanje većine ljudi jer će slova Pisma ostati mrtva tako dugo dok ona nisu čitana sa probuđenim duhom (2 Korinćanima 3:6)… A ovo se odnosi na svo znanje koje je uvijek iznova prenošeno na Zemlju kroz Objave i koje jeste Čista Istina… Ovo će, također, biti ispravno shvaćeno i upotrijebljeno od nekoga tko je voljan ljubiti i tko je duhovno probuđen, i on će tada moći prodrijeti u najdublje tajne i razumjeti Moj vječni plan Spasenja…

AMEN