Tijekom i nakon Seminara 'Nauči nas moliti u Duhu i u Istini' u Zagrebu (Siječanj 2015)…

Bliži se Seminar u Kutini … i zato želim dati još poneki osvrt na događaje tijekom i nakon Seminara sada u Zagrebu, na istu temu …

Dakle, moja je glavna namjera bila uputiti ljude u Istinu da je Očev Sveti Duh prisutan i djelatan u svakom vjerniku (Ivan 14:16, 17; 1 Korinćanima 3:16; 2 Korinćanima 6:16), te da tamo trajno ostaje (1 Ivanova 2:10, 27) … i da se stoga treba uputiti u načine Njegovog djelovanja u nama (1 Korinćanima 12:1, 4-11)… gdje smo naglasak stavili na Njegovo direktno obraćanje našoj duši … Ivan 6:45 + Izaija 54:13 + Ivan 16:12-15 + 25 … što je djelovanje Duha koje se, na žalost, među većinom ne smatra za normalno, tj. pripadno svakom vjerniku, i time se za njime ne stremi svjesno i smjerno … radi čega se i na Objave odGore, recimo Berthe Dudde, gleda sa sumnjičavošću ili pak kao na djelovanje protivnog duha! 

U to ime smo također dijelili dvije Knjižice na tu temu, br. 24 i 46, 'Bog naš nebeski Otac, neprestano govori Svojoj djeci – 1 & 2', gdje se u puno više detalja obrađuje ova važna dinamika djelovanja Božanskog Duha o kojoj i Pismo jasno kaže sljedeće: 'On GOVORI!!' (Ivan 16:13)

pročitaj više..

Vaši dojmovi na Seminar

Dragi Lorens 

tek ovim seminarom počinje mi se u cijelosti sklapati u cjelovitu sliku – puzzle od do sada prikupljenih informacija koje sam u vjeri i u prepoznavanju Istine prvo u tvom oku, a potom u svemu što si govorio, napisao, činio ...skupljala u proteklu godinu dana, od kako sam u svakodnevnom kontaktu s tobom!

Moje divljenje Isusovom učinku u tebi i po tebi na dizanju nas- samo postaje sve veće i veće...!!!

Nevjerojatno mi je koliko se velika slika spoznanja otvara u mom duhu – zahvaljujući ovom seminaru Čiste Istine!!!...spoznanja tvoje misije, spoznanja cijele slike (velike slike- o kojoj si u više navrata govorio, ali je tek sad razumijem!) suštinskog spoznavanja mog života i mene, te svih ljudi koji su dio mog života- sve se jasno slaže unutar cijele te slike...

Ovo proteklo vrijeme (godinu dana) iako jesam podignuta iz smrti u život po odlučivanju za Isusa kao mog Gospodara, i posljedično oživjela po milosnom djelovanju Isusa u mojoj duši, kojem sam se otvorila po primanju živog i jedinog i pravog i čistog Isusa u svjetlu Čistu Istine (što si naglašavao) ali sam zapravo sve do sada hodala poput Petra po vodi vjere- i čvrsto sam se držala za Isusa u svakom trenutku, upravo grčevito...ali zahvaljujući ovom seminaru javlja mi se u duši ležernost povjerenja u spoznatu Ljubav, Božju pravu Očinsku ljubav koja je u punini u Isusu se iskazala!

Pročitaj više..