Nakon Seminara u Vukovaru… Dar duhovne vizije…

No, Gabi se javila sa novom zgodom, pa ćemo ovdje ubaciti njezino izvješće (kao nastavak priče o onih 5 iscjeljenja, Krštenja u Duhu Svetom uz popratno govorenje u jezicima te pomazanje na rukama sa iscjeliteljskom silom), a kako je vrijedno pažnje, ubacit ću nekoliko komentara radi 'navigacije':

I predivno mi se čudo desi jučer...

    

       Dobila sam silovit nagon jučer navečer prije spavanja da uđem u Duhovnu molitvu.

(tj. molitvu u Duhu i u Istini ... što nije naučena molitva, niti formalna molitva, nego obožavanje Oca i 'druženje' sa Njime unutar Hrama naše duše ... gdje se nalazi CIJELO VRIJEME Duh Oca našega i čezne za intimnim kontaktom sa nama! = Gabi naravno čita Knjižicu 'Nauči nas moliti…' gdje se objašnjava molitva 'u Duhu i u Istini')

Sjednem na krevet, i istog me trena oblije Duh, glava mi se zabacila prema nazad i počnem pjevat Isusu kako ga VOLIM :) i tako ja pjevam i pjevam i pjevam, ruke mi se pocmu dizat do iznad glave, oči polu otvorene, vidim svjetlost!

             Sa pjevanja sam prešla u molitvu, zahvaljivala sam Mu sve u 16 kad najednom vidim Isusa kako stoji kod mog prozora u sobi , sav u bjelom, oko Njega svjetlost od dragulja sjajnija!!!!

Pročitaj više..

'Ja ću izliti Svoga Duha na svako tijelo koje Me ljubi…'

Htio bih vama, koji dolazite na Stranicu 'Zašto Čista Istina', skrenuti pažnju na jednu važnu stvarnost glede Seminara 'Nauči nas moliti…' koji je u Zagrebu bio na temu 'Molitva u Duhu i u Istini', premda sam nastojao ukazati i objasniti da mi trebamo 'sve raditi u Duhu i u Istini' (tj. živjeti svoj dan vođeni od strane Duha, onda obožavati Oca, onda postiti itd. itd.) a ne samo moliti u našoj sobici!

Dakle, Seminar je za cilj imao uputiti vjernika u činjenicu da može uspostaviti tako intiman odnos sa svojim Ocem u Kristu Isusu da će mu se On obratiti u srcu, tj. da će čuti Njegov Glas, i onda ga tim putem uvesti u Čistu Istinu te voditi u životu, i zato smo i radili na izljevu Duha u čovjekovu dušu što je preduvjet da se Njegov Glas čuje izrazitije i postojanije … što je od Seminara na ovamo bilo dokazano u zavidnom broju slučajeva … pa evo i ovdje, tome u potvrdu, a vama na poticaj

pročitaj više..

Vaši dojmovi na Seminar

Dragi Lorens 

tek ovim seminarom počinje mi se u cijelosti sklapati u cjelovitu sliku – puzzle od do sada prikupljenih informacija koje sam u vjeri i u prepoznavanju Istine prvo u tvom oku, a potom u svemu što si govorio, napisao, činio ...skupljala u proteklu godinu dana, od kako sam u svakodnevnom kontaktu s tobom!

Moje divljenje Isusovom učinku u tebi i po tebi na dizanju nas- samo postaje sve veće i veće...!!!

Nevjerojatno mi je koliko se velika slika spoznanja otvara u mom duhu – zahvaljujući ovom seminaru Čiste Istine!!!...spoznanja tvoje misije, spoznanja cijele slike (velike slike- o kojoj si u više navrata govorio, ali je tek sad razumijem!) suštinskog spoznavanja mog života i mene, te svih ljudi koji su dio mog života- sve se jasno slaže unutar cijele te slike...

Ovo proteklo vrijeme (godinu dana) iako jesam podignuta iz smrti u život po odlučivanju za Isusa kao mog Gospodara, i posljedično oživjela po milosnom djelovanju Isusa u mojoj duši, kojem sam se otvorila po primanju živog i jedinog i pravog i čistog Isusa u svjetlu Čistu Istine (što si naglašavao) ali sam zapravo sve do sada hodala poput Petra po vodi vjere- i čvrsto sam se držala za Isusa u svakom trenutku, upravo grčevito...ali zahvaljujući ovom seminaru javlja mi se u duši ležernost povjerenja u spoznatu Ljubav, Božju pravu Očinsku ljubav koja je u punini u Isusu se iskazala!

Pročitaj više..

Tijekom i nakon Seminara 'Nauči nas moliti u Duhu i u Istini' u Zagrebu (Siječanj 2015)…

Bliži se Seminar u Kutini … i zato želim dati još poneki osvrt na događaje tijekom i nakon Seminara sada u Zagrebu, na istu temu …

Dakle, moja je glavna namjera bila uputiti ljude u Istinu da je Očev Sveti Duh prisutan i djelatan u svakom vjerniku (Ivan 14:16, 17; 1 Korinćanima 3:16; 2 Korinćanima 6:16), te da tamo trajno ostaje (1 Ivanova 2:10, 27) … i da se stoga treba uputiti u načine Njegovog djelovanja u nama (1 Korinćanima 12:1, 4-11)… gdje smo naglasak stavili na Njegovo direktno obraćanje našoj duši … Ivan 6:45 + Izaija 54:13 + Ivan 16:12-15 + 25 … što je djelovanje Duha koje se, na žalost, među većinom ne smatra za normalno, tj. pripadno svakom vjerniku, i time se za njime ne stremi svjesno i smjerno … radi čega se i na Objave odGore, recimo Berthe Dudde, gleda sa sumnjičavošću ili pak kao na djelovanje protivnog duha! 

U to ime smo također dijelili dvije Knjižice na tu temu, br. 24 i 46, 'Bog naš nebeski Otac, neprestano govori Svojoj djeci – 1 & 2', gdje se u puno više detalja obrađuje ova važna dinamika djelovanja Božanskog Duha o kojoj i Pismo jasno kaže sljedeće: 'On GOVORI!!' (Ivan 16:13)

pročitaj više..