Kontakt

 

 

Lorens Novosel, Apostol Isusa Krista

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.5205
Meni su potrebni glasnici da šire Moju čistu Istinu na Zemlji, potrebni su Mi učenici kojima još jednom mogu reći: ‘Idite i podučavajte sve narode…’ (Marko 16:15)… Stoga Ja trebam apostole koji govore u Moje ime i proglašavaju Moju Riječ ljudima. A ovi se trebaju hrabro sukobiti sa predstavnicima obmanjujućih učenja, pošto je služba za koju Sam ih pozvao suprotstaviti se bez oklijevanja zabludi sa Istinom, bez ustručavanja objasniti koja šteta je prouzrokovana duši sve dok je pogrešno poučena, sve dok ne živi u Istini koja jedina vodi do Mene.

 

 

 

Pretplatite se na dnevne propovijedi

* indicates required