Iz Beograda

'Lorens Novosel, Apostol Isusa Krista,
 
Dragi moj brate u Hristu, skoro će godina dana (uživo mi reče kako je već 2 godine uključen i čita i prati na youtubeu!) kako čitam Objave koje je Gospod dao preko Berthe Dudde i slušam kako Božji Duh govori preko Lorice koji znalački priprema divnu duhovnu hranu za sva Božja stvorenja iz Obilnog materijala…
 
Naša dika Izrailjeva – naš dragi Isus – Večni Otac – Knez mira, nikad nas ne ostavlja a da nam ne pokazuje Svoju Ljubav bez granice … sa kojom budi i hrani Svoja stvorenja koja voli VEČNOM – BESKONAČNOM LJUBAVLJU …
 
ČISTA ISTINA JE ISTAO ko njen TVORAC – 100% pitka za žive i mrtve i dana za ove posljednje dane da se sveti priprave za veliku žetvu duša i susret sa svojim TVORCEM … u ovoj fazi stvaranja … BOG TVORAC u Svom Velikom Planu – koga će sigurno ostvariti … bira Sebi saradnike kao što stoji u Danilu 12:10 … ali će razumni razumeti!
 
Isus je tebe izabrao i koristi Te kao Apostola koga je ispunio Svojim Duhom i šalje posljednji poziv – opomenu. Pavle svedoči mnogo puta da Bog beše u Kristu i svet pomiri sa Sobom…
 
Hvala Isusu da je dao OBJAVE iz kojih se može dobiti ogromna duhovna hrana, koju Ti uz pomoć Božjeg Duha prenosiš nesebično jer Ljubav govori kroz Tebe, pa ja često kažem da 'Nikad ni jedan čovjek nije govorio kao ovaj čovek'…  TO JE ISTINA!
 
Za posljednju godinu dana sam bolje upoznao Isusa nego za predhodnih 44 godina. Učinio sam Zavet krštenjem 1974 godine u Hrišćanskoj Adventističkoj crkvi u Nišu.
 
Zadnjih 4 godine se ne slažem sa njihovom doktrinom o Trojstvu. Prete mi da će me isključiti iz crkve. Ja se ne slažem sa njima, 'da kada čovek umre, duh se vraća Bogu Koji ga je dao a telo se vraća u Zemlju od koje je uzeto a duša nestaje'?
 
Dalje kažu za pale anđele nema više povratka na nebo.
 
Hvala Isusu Lorice da smo na istoj talasnoj dužini, tako da mi sve leži to što ti govoriš iz Objava (100% se slažem). Od Tebe sam slušao o reinkarnaciji koju trebam da bolje proučim.
 
Kako bih voleo da se bolje upoznamo.
 
Lorice, ako je moguće da nekako dobijem jednu knjigu BOG JE LJUBAV i po jednu Knjižicu …

Mnogo bratskih pozdrava Ekipici na čelu sa Lorensom … Neka ste blagosloveni! :) '