Nakon slušanja propovijedi Duh-duša-tijelo, objašnjenja o njihovoj prirodi i međuodnosu... Zablude u crkvi po tom pitanju

'Dragi Lorens, moram ti reći … dok sam slušala DUH-DUŠA-TIJELO, došla mi tako radost da sam to odlučila podijeliti sa tobom, a kako i ne bi, kad sam cijelog života tražila spoznati što je čovjek, zašto živi, i kamo to ide?!

Obično bi me ljudi sa 'sažaljenjem' pogledali i to je to!

Toliko sam neizmjerno sretna što nađoh svojoj duši hranu i mir kao ona žena koja traži drahmu … i onda veselje (Luka 15:8-10). To je ono što sam od početka svog svjesnog postojanja znala da fali!

Nek' si blagoslovljen na svakom koraku u nastojanju da ljudima donosiš Svjetlo odozgor u ovu tamnu dolinu smrti.

Isus sa tobom!'