Nakon seminara "Kurios"

Evo Lorens moj dragi iman potrebu da svjedočim za našeg Isusa, za našeg Oca svemogućeg.

Najprije hvala tebi šta si mi da to znanje i spoznaju šta znači Otac svemogući koji vlada nad svim svemirom. Već dugo se borim sa mravima po kući, nema šta nisam probala da ih potiram, i nakon seminara u Splitu dođem doma i kažem svom mužu, koji nije u vjeri, kažem: „slušaj sad, nema šta nismo probali i kupili da potiramo ove mrave, e sad cu ih ja potirat u Ime Isusa, jer on je vladar nad svim šta se miče. On me gleda i misli skroz je pukla haha. I evo ima dva dana nema mravi, on ih traži po kući i neviruje kako je to moguće haha. O Isuse moj predivni lipo li se oslonit na Tebe, u svemu pa čak i mravima koji su tako remetili moj život.

Hvala ti Lorens na duhovnoj obuci, sta se tako trudiš.

 

 

Bertha Dudde, br. 0912, 13 Svibanj 1939

DOMINIRANJE STVORENJIMA... SNAŽNA VOLJA...

Zahvaljujući ogromnoj snazi volje, koju duhovno stremeći čovjek na Zemlji može prisvojiti, njemu je moguće svako stvorenje učiniti sebi podložnim, a taj proces počiva isključivo na izvanrednom korištenju Božanske snage... Pokoravanje ne postiže čovjek kao takav, nego Božanskoj volji podložena volja čovjeka potiče izvanrednu snagu iz Boga, i sada je u stanju na sva stvorenja djelovati na takav način, da se ona moraju pokoriti njegovoj volji. A ona se voljno sagibaju, jer ona sama od sebe nemaju vlastitu volju, nego stalno stoje u Božjoj volji, tako da se od dotičnog bića ne traži ništa drugo, nego ono što mu je od vječnog Božanstva namijenjeno...

Učiniti Božju volju vlastitom je uistinu ključ za svu mudrost i za svaki duhovni uspjeh... i stoga se čovjek ne treba bojati ni najmanjeg otpora bilo kojeg bića, čim se on odrekao svoje volje, odnosno, čim je Božansku volju učinio svojom, jer sada ne upravlja više čovjek sam svojom voljom, nego je Božanska skrb na neki način u Svoje ruke preuzela svo razmišljanje i postupanje, i čovjek od sada živi tako, kako je njegovo određenje od vječnosti... A čovjek je bio od Boga postavljen vladarem nad svim stvorenjima (Postanak 1:26-28; Psalam 8:5-9)... i on je dozvolio da se ovaj položaj dovede u pitanje od strane onoga koji je doveo do otpadništva čovjeka od Boga... Volja je postala slaba, ali se pobunila protiv Božanske volje, i kroz to je u mnogim pogledima (čovjek) podlegao stvorenju koje, kao nositelj Božanske volje, sa svoje strane vlada čovjekom, i ako to često ovisi o aktivnosti dodijeljenoj stvorenju... odnosno, ona ponekad ima neprijateljski učinak na čovjeka, tako dugo dok on nije postigao duhovnu zrelost, i stoga posjeduje volju u njemu mogućoj snazi... Prema tome, čovjek svoj život na Zemlji treba još jako puno iskorištavati, ako on misli da je na njemu da svoju volju tako oblikuje, da mu je moguće potpuno dominiranje stvorenjima. A kada on postigne ovu snagu volje, njemu je i njegov put na Zemlji uvelike lakši, jer je njemu onda sve podloženo, a i njegov duhovni utjecaj na njemu podređena bića će biti izuzetno ljekovit (spasiteljski), te i bićima olakšati put na Zemlji, jer upravo samo jedna volja sve upravlja, i nikakve različite struje na ovo biće ne utječu nepovoljno. I tako se iznova svo nastojanje čovjeka mora odnositi na samo jedan cilj, spoznati volju Vječnog Božanstva, i Njemu se sasvim i u potpunosti podložiti, i sva borba na Zemlji bit će laganija, ali uspješnija.

AMEN

 

Moćno, jaaakooo moćno i ne znam je li uopće moguće da Očeva Riječ u ova predivna tri dana semimara do nekog nije prodrla. Nikad do sad nisam osjetila toliku prisutnost našeg predivnog Isusa, osjetila sam tako jaku prisutnost i radost neizrecivu ! Lorice, ja ne mogu naći prave riječi za To opisati, jer osjećaje ovakvog intenziteta Tu Ljubav ne mogu opisati, sve što bih rekla, bilo bi preslabo!


Hvala ti Isuse naš veličanstveni. Hvala Lorice na tvojoj neopisivo velikoj, ogromnoj predanosti, hvala Isuse što si mene, ovakvu nikakvu, doveo u svoju blizinu i u blizinu tvog apostola Čiste Istine, do tvog svijetla Ljubavi.